viernes, 4 de septiembre de 2015

Calafell expedienta les finques amb vegetació que envaeix la via pública

http://www.naciodigital.cat/delcamp/baixpenedesdiari/noticia/5367/calafell/expedienta/finques/amb/vegetacio/envaeix/via/publica