viernes, 18 de septiembre de 2015

Dimiteix el cap d'UDC al Baix Penedès per diferències amb la línia del partit

http://www.naciodigital.cat/delcamp/baixpenedesdiari/noticia/5498/dimiteix/cap/udc/al/baix/penedes/diferencies/amb/linia/partit