miércoles, 21 de octubre de 2015

Calafell ofereix un pla d'ocupació per a majors de 45 anys sense atur

http://www.naciodigital.cat/delcamp/baixpenedesdiari/noticia/5781/calafell/ofereix/pla/ocupacio/majors/45/anys/sense/atur

No es requereix experiència ni cap formació específica. Per més informació es pot anar al Punt de la Feina de 09.30 a 13.00 hores (plaça Alcalde Romeu, s/n a La Platja de Calafell) o a la Masia de Cal Bolavà de 09.00 a 14.00 hores (Av. Generalitat, 1 del Poble de Calafell).