sábado, 7 de noviembre de 2015

Explicamos cómo se rebaja el IBI un 10% y por qué se ha podido bajar

Rebajar el IBI un 10% en 2016.

Diario de Tarragona
Era un compromiso electoral del PSC y se firmó así en el acuerdo por el pacto de gobierno.
 
Viendo como el equipo anterior, siendo alcalde Olivella (CIU)mantuvo la subida del 10%  han mantingut la pujada del 10% de l'IBI, decretada pel Govern Central pel 2012, durant el 2013, 2014 i 2015. Hem fet al·legacions cada any, als pressupostos i ordenances municipals. Però, CiU i PP les han desestimat, any rere any, tot i que sempre tenien romanents positius ("superàvit"), a final de cada exercici. Per aquest motiu, ens comprometem a assumir la rebaixa del 10% de l'IBI pel 2016, ja que no podrem modificar les del 2015 a mig exercici.

Això suposarà una reducció dels ingressos municipals d'aproximadament 2 milions d'euros que obligarà a ajustar les despeses. També suposarà que els ingressos corrents es destinin a la despesa corrent i no a inversió. Per aquest motiu, assumirem uns préstecs anuals per a poder assumir la inversió necessària, pel mateix import de les amortitzacions dels préstecs actuals. Això suposarà que tampoc s'incrementi l'endeutament, anualment. Tot i que l'ajuntament està en un bon percentatge que no fa patir per la seva situació econòmica.