martes, 22 de julio de 2014

Imputen de nou a Jordi Sánchez i Ramon Ferré pel conveni de Cal Perotet

http://www.naciodigital.cat/delcamp/baixpenedesdiari/noticia/2082/imputen/nou/jordi/sanchez/ramon/ferr/conveni/cal/perotet
LLEGIR LA NOTICIA A BAIX PENEDES DIARI


CAL PEROTET, EL DIA QUE LA DERRIBO STÖBER