domingo, 14 de junio de 2015

Ciutadans de Calafell lamenta les “provocacions” per part de membres de CIU i ERC en el ple de constitució de l’Ajuntament

Ver comentarios


http://www.naciodigital.cat/delcamp/baixpenedesdiari/noticia/4777/calafell/denunciara/junta/electoral/juraments/no/legals

http://www.diaribaixpenedes.cat/ciutadans-de-calafell-lamenta-les-provocacions-per-part-de-membres-de-ciu-i-erc-en-el-ple-de-constitucio-de-lajuntament/