miércoles, 1 de junio de 2016

Els Mossos d'Esquadra reiteren el suport operatiu a les policies locals però anuncien que acabar amb aquest problema és impossible