sábado, 5 de agosto de 2017

CS CALAFELL AND THEIR RIDICULOUS INCOHERENCE

We hope our readers will excuse us; we make this post in English, due to last proposal of CS Calafell about the trilingual idiomatic education.

First of all, there is no problem that children learn english at the school. Of course, is the language of business and "lies", when in some curriculum vitae, many people write "intermediate level" when they do not have f..k idea of speaking English.

But it is surprising that this proposal comes from a councilor that doesn't speak Catalan although some years ago he lives in Catalonia, who does not know how to pronounce Calafell (not Calafel) and received a phenomenal blow in the last plenary session. 

Surely he knows how to pronounce Humphrey Bogart, and possibly Arnold Schwarzenegger, but not CalafeLL. 

Please Mr. Weaver (sorry, Tejedor), stop looking for problems that do not exist and making shows, only searching headlines and photo. 

We asked you for a little bit of coherency. Here you have the video of an unnecessary controversy. We are pissed off with polemics of flags, languages and politization of the private life of the people.

Esperem que els nostres lectors ens disculpin; Realitzem aquesta publicació en anglès, a causa de l'última proposta de CS Calafell sobre l'educació idiomàtica trilingüe.

En primer lloc, no hi ha cap problema que els nens aprenguin anglès a l'escola. Per descomptat, és el llenguatge dels negocis i les "mentides", quan en alguns currículums, moltes persones escriuen "nivell intermedi" quan no tenen ni p..a idea de parlar anglès.

Però és sorprenent que aquesta proposta provingui d'un regidor que no sap parlar català, encara que fa uns anys que viu a Catalunya, que no sap pronunciar Calafell (no Calafel) i que va rebre un cop fenomenal en l'últim sessió plenària. Segurament ell sap pronunciar molt bé Humphrey Bogart, és possible que inclús Arnold Schwarzenegger, però no CalafeLL.

Si us plau, senyor Weaver (perdó, Tejedor), deixi de buscar problemes que no existeixen i fer espectacles, només cerqueu titulars i fotos. Us demanem una mica de coherència. Aquí teniu el vídeo d'una controvèrsia innecessària. Estem aclaparats amb polèmiques de banderes, llengües i politització de la vida privada de les persones.Esperamos que nuestros lectores nos excusen; Hacemos este post en inglés, debido a la última propuesta de CS Calafell sobre la educación idiomática trilingüe.

En primer lugar, no hay ningún problema en que los niños aprendan inglés en la escuela. Por supuesto, es el lenguaje de los negocios y las "mentiras", cuando en algunos curriculum vitae, muchas personas escriben "nivel intermedio" cuando no tienen NI p..a idea de hablar Inglés.

Pero es sorprendente que esta propuesta venga de un concejal que no habla catalán aunque hace algunos años que vive en Cataluña, que no sabe pronunciar Calafell (no Calafel) y recibió un vapuleo fenomenal en la última sesión plenaria.

Seguramente sabe cómo pronunciar Humphrey Bogart, y posiblemente Arnold Schwarzenegger, pero no CalafeLL.

Por favor, Sr. Weaver (perdón, Tejedor), deje de buscar problemas que no existen y haciendo shows, sólo buscando titulares y fotos.

Le pedimos un poco de coherencia. Aquí tienen el video de una controversia innecesaria. Nos hartan con polémicas de banderas, lenguas y politización de la vida privada del pueblo.