sábado, 6 de abril de 2013

AUTOCARAVANAS - Cunit mete un gol por la escuadra a CalafellSeguramente recordarán la noticia que publicó Diari de Tarragona sobre la polémica, durante el pasado carnaval, en que unos autocaravanistas que habían venido a ver la rúa y cenar en Calafell se vieron sin rúa, sin cena y sin pasar la jornada aquí al ser recibidos poco menos que a patadas, puesto que los hicieron abandonar la población. Eran 18 autocaravanas, según decía ufano el alcalde en un pleno. Ni que decir tiene que la noticia fue de alcance nacional en los foros de autocaravanistas y Calafell ha sido declarada población "no amiga". Ole.

Pues bien, mientras que aquí la regidora de turismo sigue llorando a moco tendido el abandono del lobo cherokee y el alcalde sigue preocupado por las filtraciones, y van dando excusas de por qué la cagaron de esa manera y que la culpa no es suya, resulta que en Cunit llevaban un año preparando una zona específica para los autocaravanistas.

Así es como se pierde el turismo y como se mancha el nombre de Calafell. ¿sacarán esto en el patufet o la web municipal? lo dudo.

Yo no me quiero extender con explicaciones ni datos, los tienen todos en el artículo de Diari de Tarragona. Simplemente, añadir que Manuel Grandes, Presidente de la Secció d'Autocaravanes de la UCC (Unió Caravanistes de Catalunya) le envió esta carta a nuestro grandioso alcalde y aún esperan a que hagan algo.
__________________________

Barcelona, 15 de març del 2013

Il.lmo. Sr. Joan Olivella i Ricart

President-Alcalde de l’Exem. Ajuntament de Calafell

Les autocaravanes són vehicles adaptats per a circular per vies públiques i a més a més per poder-hi viure dins. Això implica d’entrada què, com a tals vehicles estant sotmesos, entre d'altres, a les normes de trànsit i d’ús de la via pública.

Un cop estacionades, i com majoritàriament totes són de menys de 3.500 Kg. continuen sotmeses a les esmentades normes d’us de vies públiques, normes comunes a tots els vehicles.

Lamentablement, a determinats municipis, i per desgràcia el que vostè presideix, en és un; han aparegut senyals, no compresos dins del ventall de senyals homologats per les normes de trànsit, que estableixen prohibicions i restriccions només per aquests vehicles, i a tall d’exemple: direcció prohibida per autocaravanes (escrit amb lletres), prohibida la pernocta de tal hora a tal hora, dins un senyal de prohibició d’estacionament. Si el primer cas, és la manca de gàlib de determinat carrer, ja hi ha al codi de la circulació un senyal adient i genèric per a tos els vehicles, mentre que en el segon cas la pregunta immediata és que succeeix a vehicles que hi ha gent dormint dintre: també es sancionen o sols a les autocaravanes?.

El Ministeri de l’Interior, conscient de la problemàtica que anava a més, va dictar la Instrucció 08/V-74, assumpte Autocaravanes, de 28/1/2008 on fa una àmplia repassada de les problemàtiques concretes d’aquests vehicles, dediquen uns capítols a: conceptes, velocitats màximes (actualment en fase de modificació), parada i estacionament en vies urbanes i interurbanes, ús de cinturons de seguretat, equipaments, inspecció tècniques ITV, àrees d‘acollida, transport de vehicles auxiliars....

Dins del controvertit aspecte de l’estacionament del vehicle en via pública urbana i més concretament en hores nocturnes, aquesta circular estableix molt clarament que qualsevol limitació cal que estigui molt motivada i ser un cas límit, però també deixa clara la prohibició aplicant criteris subjectius d'ús, mentre no es treguin elements a l’exterior del vehicle que passaria a implicar un canvi d’us del vehicle d’estacionat a acampat.

Com Club Federat, el més gran d’Espanya per antiguitat i nombre de socis, volem fer-li arribar aquestes quatre ratlles com a punt de reflexió de la possible problemàtica que aquests vehicles puguin representar al seu municipi, i estic convençut que hi han solucions alternatives i que provoquen menys queixes que la prohibició sistemàtica i sense fonament. A tall d’exemple proposem la creació de possibles pàrkings, per aquests vehicles, dotats o no de serveis complementaris, i ofereixo el meu Club per mantenir les reunions necessàries per trobar una solució.

Atentament,

Sr. Manuel Grandes

President Secció d'Autocaravanes de la UCC.

Carrer Aragó, 416 1r 3a 08013 Barcelona Tel. 93 245 05 00 Fax: 93 265 04 19

E.Mail: ucc@uccat.com http://www.uccat.com ; www.autocaravanesucc.cat

Demarcació del Bages: Demarcació de Tarragona Demarcació del Vallès Demarcació de Girona

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS UCC-CARAVANING CLUB DE GIRONA

Plaça de la Reforma, 1 Sta. Joaquima de Vedruna, 8 Campoamor, 93-95 (Hotel d’Entitats) Sant Dionis, 40 (Hotel d’Entitats)

Tel. 93 872 11 90 - Fax 93 872 51 98 Tel. i Fax 977 22 78 12 Tel. 93 711 19 14 – Fax 93 711 66 22 Tel. 685 31 21 17 – Fax 972 23 33 6123.2.2013