viernes, 7 de febrero de 2014

Asco, vergüenza e indignación

Así ha titulado Patxi Herrero el vídeo que recoge imágenes de como ha quedado la calle Baixador después del aviso del ayuntamiento a los paradistas para que dejaran "el lloc en perfecte estat de neteja" como ordena el reglamento. Hay que felicitar a Olga Ermita, hoy le ha petado en la cara la zona centro y la calle del mercadillo, por pasota.


Más abajo, tienen otras fotos facilitadas por vecinos de la zona. Muchas gracias a todos.

Y ADEMAS, A LOS QUE HAN MULTADO HA SIDO
¡¡¡¡ A LOS VECINOS !!!!
http://www.websegur.com/2014/02/exito-rotundo-de-la-regidora-olga-elvira.html
Leer más sobre las multas de hoy en WEBSEGURAJUNTAMENT DE CALAFELL
Regidoria de Comerç

REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS NO SEDENTARIS AL MUNICIPI DE CALAFELL

TITOL II - CONDICIONS D'EXERCICI DE L'ACTIVITAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA.
CAPÍTOL I .- Competències de l'Ajuntament

Article 6.
6.3. L’horari del mercat setmanal, en ambdues zones, és de 8 a 14 hores. Aquest horari es pot modificar per motius d’interès públic o força major, i amb caràcter discrecional mitjançant acord de la Junta de Govern Local, la qual n’ha de donar suficient difusió. En el cas dels vehicles que no puguin estacionar dins de la mateixa parada, aquests han d’haver efectuat les operacions de muntatge i estacionar fora del recinte del mercat abans de les 9 del matí.

De les 14 a 15 hores, els llocs dels mercat han de ser desmuntats i el lloc deixat en perfecte estat de neteja. Els paradistes han de deixar les deixalles dins de bosses de plàstic i els cartrons han de deixar-se plegats".