martes, 1 de abril de 2014

Interromput el trànsit ferroviari per la caiguda d'una catenària

http://www.naciodigital.cat/delcamp/baixpenedesdiari/noticia/1264/interromput/transit/ferroviari/caiguda/catenaria
(LLEGIR AQUI)

Jordi Guillem, de la pensió Lleida de Segur, ha presenciat l'incident i ha explicat que ha vist «una bola de foc» que ha socarrat la part inferior del pont i una mica de tren. Guillem lamenta que durant l'últim any ja ha avisat «diverses vegades al consistori que les catenàries en aquest tram estan molt malament, ja que quan passen els trens es produeixen molt sovint guspires».