miércoles, 19 de julio de 2017

PROPOSTA PRESENTADA AL PARLAMENT PER LA COORDINADORA CALAFELL I LA PLATAFORMA PER LA MOBILITAT CUBELLES


PROPOSTA DE VIA RÀPIDA
AL SEU PAS PEL PENEDÈS

#Prouaccidents  #ProuPeatges
        
Coordinadora Calafell                
INTRODUCCIÓ

La Coordinadora Calafell és una plataforma composada per associacions de veïns, entitats diverses i grups polítics de Calafell. Va ser constituïda fa cinc anys. Fa uns mesos, a Cubelles, es va produir el mateix, amb la creació de la Plataforma x la Mobilitat de Cubelles. Ambdues associacions han sumat esforços. La Coordinadora Calafell i la Plataforma x la Mobilitat de Cubelles, juntament amb altres representants polítics i veïnals del Vendrell i de Cunit es reuneixen quinzenalment per a estudiar fórmules per a buscar una solució als problemes de mobilitat en el nostre territori, especialment al voltant de la C-32 i la gratuïtat dels seus peatges, però també a l’AP-7.

Han estat diverses les accions que ha dut a terme la Coordinadora Calafell, amb nombroses propostes parlamentàries que s’han anat vehiculant a través de les diferents formacions polítiques que tenen o han tingut representació en el Parlament. Algunes d’elles han estat: la demanda d’un estudi econòmic pel rescat dels peatges de Cubelles i de Sitges de la C-32, la descatalogació de la C-31 com carretera i la seva conversió a travessera urbana, l’aprovació d’una dotació pressupostària per a la bonificació dels peatges de la C-32 pel territori del Baix Penedès i del Garraf,...

A més, també es van recollir més de 8.000 signatures, fa tres anys (abril 2014), per a demanar la gratuïtat dels peatges de la C-32 i que es van entregar al Secretari de Mobilitat de la Generalitat. A més, s’han fet nombroses campanyes informatives als ciutadans de les demandes de la Coordinadora i la resposta obtinguda per la Generalitat i el Govern de Catalunya, incloses les bonificacions aprovades per la Generalitat en aquest període.

La Coordinadora i la Plataforma han convocat diverses manifestacions per a demanar la gratuïtat de la C-32 i també han estat presents en les nombroses manifestacions que els alcaldes del “Pacte de Berà” han convocat per a resoldre els problemes de mobilitat del territori del Penedès-Tarragonès, en el marc del debat de la N-340 i les seves alternatives. En aquest sentit, sempre s’ha demanat el mateix: la gratuïtat dels peatges per a aconseguir una via ràpida en el territori del Penedès, alternativa a la N-340 i a la C-31.

També s’han mantingut converses amb els alcaldes dels municipis costaners, des de Sitges al Vendrell, per on passa la C-31 i la C-32, així com els Consells Comarcals del Penedès i del Garraf. En aquest context, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Director General de Mobilitat, Ricard Font, el passat 22 de febrer, ens va demanar propostes alternatives al model de Vinyeta pel què ha optat el Govern de la Generalitat i que implica un canvi important en matèria de peatges, a partir del 2021.

Després d’aquesta reunió, les associacions abans citades van ser rebudes en el Parlament de Catalunya per tots els grups parlamentaris, on ens van instar a fer una proposta per a resoldre els problemes de mobilitat del territori, després de constatar que el model i la implantació del sistema de vinyeta està lluny de ser una realitat immediata.

És per aquest motiu que hem preparat aquest document, on proposem una proposta alternativa i de relativa immediatesa que resoldria la mobilitat en el nostre territori i, a més, també suposaria una solució pels problemes de mobilitat de la N-340.

SITUACIÓ ACTUAL

La problemàtica és diferent en la N-340 i en la C-31. En la primera, el problema és l’alta sinistralitat i, en la segona, el pas per molts nuclis urbans que obliga a disminuir la velocitat. El problema, però, és el mateix en ambdues: la manca d’alternativa a les dues carreteres, la manca d’una via ràpida que travessi el nostre territori, el traçat perillós d’ambdues carreteres i les nombroses cues que s’hi formen en certs períodes de l’any.

La manca d’una via ràpida en aquest territori obliga a que l’alternativa a ambdues carreteres (N-340 i C-31) siguin les autopistes de pagament (AP-7 i C-32). Podeu veure el plànol 1 que s’adjunta, on les vies en vermell són les de pagament i les vies en verd són les gratuïtes.

A més, els preus del peatge de la C-32 són dels més cars del món. Per a anar a Barcelona, des del Vendrell, un vehicle ha de pagar 3’99 euros al peatge de Cubelles i 6’35 euros al peatge de Sitges. En total, són 10,34 euros l’anada i el mateix import a la tornada.

Aquest fet suposa una pèrdua de competitivitat per a les empreses i industrials del nostre territori, però també que el turisme i el comerç noti la disminució de visitants en els períodes de vacances i caps de setmana. Per tot això, resulta vital pel nostre territori trobar una solució a aquests problemes de mobilitat i que puguem gaudir d’una via ràpida lliure de peatges d’immediat.

Si bé és cert que la N-340 i l’A-7 són de titularitat estatal i correspon a l’Estat donar una solució, la C-31 i la C-32 són titularitat de la Generalitat i correspon a aquesta donar alternatives.

L’Estat va plantejar la construcció de l’A-7, seguint el traçat paral·lel a l’AP-7, que resoldria el problema plantejat de tenir una via ràpida en el territori. Però, la lentitud en la construcció i les reticències del territori pel traçat aprovat pel Ministeri, fan difícil que sigui realitat en un futur immediat. És per això que proposem una alternativa que resol aquest problema.

Actualment, l’A-7 està aturada, al sud, a l’alçada del municipi de Torredembarra. Està en tràmit el projecte de Torredembarra a La Pobla de Montornés, tot i que no hi ha data de construcció i ni tant sols està en licitació, tal i com s’havia compromès l’anterior Ministra de Foment. Però, a més, no hi ha consens en el territori sobre el traçat al seu pas pel Baix Penedès, amb l’oposició frontal d’alguns municipis i del Consell Comarcal que obliga a estudiar altres alternatives.

Per altra banda, l’Estat ha anunciat que no prorrogarà les concessions de l’AP-7, al seu pas pel territori, quan acabi l’actual concessió, el 2021. Segons el Ministeri de Foment, la gratuïtat de l’AP-7 pot suposar el col·lapse de la mateixa i es fa necessària la construcció de l’A-7. Per tant, cal pensar en una solució alternativa, també, a la gratuïtat de l’AP-7, exclusivament.

Finalment, els municipis costaners entre El Vendrell i Vilanova i la Geltrú queden fora del traçat aprovat pel Ministeri de la nova A-7, essent els que tenen major població i major potencial de visitants, pel seu caràcter fortament turístic.PROPOSTA

Per tots els motius exposats, anteriorment, ens veiem amb la necessitat de plantejar una proposta viable que resolgui, d’una vegada per totes, els problemes de mobilitat del nostre territori, creant una via ràpida lliure de peatges que ens permeti moure’ns amb llibertat i millorant la competitivitat del nostre territori.

La proposta la detallem en el plànol 2, on es veu, en color blau, el traçat de l’A-7 aprovat pel Ministeri i pel Pla Parcial Territorial del Camp de Tarragona PPTCT, que transcórrer en paral·lel i per damunt, en alguns trams, de la N-340 actual i que no té el consens del territori.

En el mateix plànol 2, en color verd, detallem la nova proposta que presentem, que consisteix en aprofitar les infraestructures de l’actual C-32, des del Vendrell a Vilanova i la Geltrú, i de la C-15, des de Vilanova i la Geltrú fins Vilafranca del Penedès.

La proposta que presenta la Coordinadora Calafell i de la Plataforma x la Mobilitat de Cubelles, juntament amb representants polítics del Vendrell i Cunit, és la de convertir aquest tram de la C-32 i de la C-15 en l’alternativa al traçat proposat pel Ministeri i pel PPTCT de l’A-7. Per a fer-ho possible, caldria alliberar o bonificar el peatge de Cubelles (competència de la Generalitat) i aprofitar el doble carril, en ambdós sentits, que ja tenen la C-32 i la C-15, en l’actualitat. Aquesta opció obliga a que la Generalitat i l’Estat s’hagin de posar d’acord en la solució, però comptaria amb un ampli consens en el territori, cosa que no té el traçat aprovat actual.

ASPECTES POSITIUS I NEGATIUS

D’aquesta proposta, en podem destacar molts aspectes positius:

-          Aprofita infraestructures existents ja construïdes i estalvia discussions de traçat, problemes d’expropiacions, de tramitació de projectes, de licitació d’obres i de fer més inversió per part de les diferents administracions.

-          Genera consens en el territori, ja que no trinxa més la comarca del Baix Penedès, prou afectada per les diferents infraestructures que la travessen.

-          Apropa el Corredor del Mediterrani a la costa, on hi ha la majoria de poblacions turístiques i una major població, que són les més penalitzades pels peatges existents.

-          Suposa una via ràpida pel territori, no només pels municipis del Baix Penedès, sinó també pels del Garraf, alternativa, fins i tot, a la pròpia C-32.

-          Ja exiteix un acord entre Generalitat i Estat per a finançar el peatge a l’ombra de la C-15, des de Vilanova i la Geltrú fins a Vilafranca del Penedès que facilitaria un acord econòmic entre ambdues administracions.

No obstant, la proposta té alguns aspectes negatius que cal resoldre o millorar:

-          Cal alliberar o bonificar el peatge de Cubelles, principal escull econòmic que cal resoldre per a fer viable la proposta. L’estalvi en la construcció de l’A-7 per part de l’Estat podria assumir part d’aquest cost i, a més, fer-ho de manera més còmoda econòmicament per a l’administració que no pas el fet d’haver de fer front a la inversió prevista en aquest tram del traçat.

-          El traçat de la nova proposta és lleugerament més llarg que l’aprovat pel Ministeri. No obstant, amb algunes millores, especialment, en els enllaços de les diferents infraestructures, podrien millorar el temps de recorregut d’aquest tram. La diferència, no obstant, no és molt elevada, ni en temps ni en quilometratge.

Per tant, es tracta d’una proposta molt interessant pel territori, per tots els beneficis que suposa i per la immediatesa de posar-la en pràctica, a l’espera d’altres fórmules que pugui pensar o dissenyar l’administració.

VIABILITAT ECONÒMICA

El plantejament de pensar que part de la C-32 i de la C-15 com a alternativa a l’A-7, suposa un estalvi important de l’Estat en la construcció hipotètica del tram de l’A-7 en el territori. Al cost que va anunciar el Ministeri de més de 168,7 milions d’euros, segons l’estudi informatiu aprovat l’1 de novembre del 2009, caldria afegir el cost de les expropiacions i el de la redacció de projectes i direccions d’obra de les mateixes. Per tant, estem parlant d’una xifra molt important que podria suposar gairebé la totalitat del cost total de la bonificació del tram El Vendrell-Vilanova i la Geltrú de la C-32, suprimint el peatge de Cubelles i els d’entrada a cada una de les poblacions que travessa, estimada en uns 400 milions d’euros.

Una altra solució podria ser tenint en compte el peatge a l’ombra que la Generalitat paga a l’Estat per la construcció de la C-15, en el tram entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Aquest import podria ser utilitzat per la pròpia Generalitat per a bonificar el peatge de Cubelles i la quantitat que ingressa l’Estat podria ser l’estalvi de la construcció de l’A-7 al seu pas pel Penedès.

No obstant, tampoc caldria descartar la possibilitat d’utilitzar fórmules més habituals que ja s’han posat en pràctica en diferents moments, com és l’allargament de la concessió actual (que acaba el 2039), assumint el cost en el tram de la C-32 que no quedaria lliure de peatge, entre Sitges i El Prat.

Cal recordar que la IMD del tram entre El Vendrell i Sitges és d’aproximadament uns 15.000 vehicles diaris. En canvi, la IMD del tram entre Sitges i El Prat és del doble, uns 30.000 vehicles diaris.

En aquest sentit, es pot considerar, també, una possible rebaixa del preu actual del peatge de Sitges, en aquest hipotètic allargament de la concessió més enllà del 2039, que beneficiaria a la totalitat del territori, seria assumible per la pròpia concessionària, no suposaria l’acomiadament de treballadors actuals i, de ben segur, augmentaria la intensitat mitjana de vehicles diària IMD del tram de pagament de la C-32.

Per tant, emplacem a la Generalitat i al Conseller de Territori i Sostenibilitat a que ens faciliti l’import del què suposaria el rescat o la bonificació del peatge de Cubelles i del tram entre El Vendrell i Vilanova i la Geltrú, per a estudiar fórmules viables econòmicament per a fer-ho possible, sense haver de fer que sigui la pròpia Generalitat qui hagi d’assumir aquest cost en els seus pressupostos.

També l’emplacem a estudiar alguna fórmula de les plantejades per a fer viable que el Penedès i el Garraf, per fi, comptin amb una via ràpida alternativa a la C-32 de pagament i a l’AP-7, tenint en compte que la proposta plantejada de traçat alternatiu a l’A-7 suposa un ampli consens territorial i seria relativament viable a curt termini.


Quadre: data de construcció de les autopistes i beneficis obtinguts (dades de 2013)