viernes, 25 de julio de 2014

El mierdadillo, una vez más (como cada viernes)

Hoy, las fotografías son de portales y entradas a algunos de los negocios de las calles adyacentes a Baixador. Por ahí no pasa la brigada, pero queda todo hecho un asquito. Y a los vecinos de Baixador les siguen tirando bolsas y porquería en sus portales.

Las fotos son lo suficientemente explícitas. Hace falta volver a recordar el incumplimiento del reglamento, que dice lo siguiente:


AJUNTAMENT DE CALAFELL
Regidoria de Comerç

REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS NO SEDENTARIS AL MUNICIPI DE CALAFELL

TITOL II - CONDICIONS D'EXERCICI DE L'ACTIVITAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA.

CAPÍTOL I .- Competències de l'Ajuntament

Article 6.

6.3. L’horari del mercat setmanal, en ambdues zones, és de 8 a 14 hores. Aquest horari es pot modificar per motius d’interès públic o força major, i amb caràcter discrecional mitjançant acord de la Junta de Govern Local, la qual n’ha de donar suficient difusió.

En el cas dels vehicles que no puguin estacionar dins de la mateixa parada, aquests han d’haver efectuat les operacions de muntatge i estacionar fora del recinte del mercat abans de les 9 del matí.
De les 14 a 15 hores, els llocs dels mercat han de ser desmuntats i el lloc deixat en perfecte estat de neteja. Els paradistes han de deixar les deixalles dins de bosses de plàstic i els cartrons han de deixar-se plegats.

Pues vale, ¿la regidora Olga Elvira sigue pasando de todo?