sábado, 3 de junio de 2017

El "colectivo de padres afectados por la falta de plazas escolares" reclama soluciones

Este es el comunicado que nos han hecho llegar:


La situació escolar a Segur de Calafell

El dia 10 de maig ens va sorprendre la noticia en que la Directora de  Serveis Territorials Sílvia Rodes anunciava junt amb l’Alcalde Calafell que els alumnes preinscrits als centres del nostre poble havien obtingut plaça en primera opció en el 100% dels casos. Aquest despropòsit  de noticia ha decepcionat a moltes famílies que tot i estar empadronats a Segur de Calafell ens diuen que no tenim cabuda al nou institut.
Al moment d'aparèixer aquestes declaracions les famílies dels alumnes que es quedaven sense plaça van demanar explicacions a l'Ajuntament de Calafell ja que la informació no era correcta i es jugava amb el futur de molts nens i nenes del municipi.
Recordem que aquest edifici s´ha estrenat en aquest curs escolar 2016-2017 i que encara no ha sigut inaugurat per la Generalitat, fins ara l’institut ha estat durant 9 anys en mòduls i fa uns quants anys que tindria que haver estat construït.
La veritable situació es que l’institut té 3 línies de ESO (90 places) i 2 de Batxillerat, es va ofertar 80 places ja que 10 estaven reservades a alumnes repetidors. La preinscripció va ser de 116 alumnes dels quals 109 pertanyen a centres adscrits, per tant des de un primer moment la oferta de places és insuficient ja que des de un principi es queden sense plaça 19 adscrits i 17 no adscrits, un total de 36 alumnes.
Dels 17 alumnes no adscrits 15 son empadronats en les proximitats de l’institut i dos alegen punts per treball al municipi o motius familiars..
El departament pretén recol·locar els 19 alumnes sense plaça adscrits eliminant les places reservades als repetidors i augmentant la ràtio a 1r d’ESO un 10%, la resta d’alumnes han rebut un email en el qual els comunica que l’assignen una plaça a Camí de Mar.
No obliden que molt d’aquest alumnes ja no van poder tenir plaça al nostre municipi en primària per falta de places i que va ser l’escola els Cossetans de Cunit que es troba al límit del municipi l’escola acollidora per proximitat, que moltes famílies que es van empadronar a Segur no van canviar d’escola als seus fills per no trasbalsar amb un altre canvi l’educació dels nens fins poder fer-lo en un canvi d’etapa, i altres casos de trasllats des de Barcelona o municipis no tant pròxims que van apostar per viure en una zona amb un institut pròxim i que ara es troben que es tindran que desplaçar i dependre de la línia urbana de l’ajuntament, no facilitant l’autonomia dels nens i nenes.
Es una situació que ha generat la mala previsió de places escolars perjudicant no tant sols a les famílies desplaçades sino a tota la línia de 1r d’ESO dels curs 2017-2018, es molt preocupant que per falta de obertura de la línia nova, alumnes que per necessitats haurien de repetir es promocionin a 2n d’ESO arrastrant el problema a dos cursos, no obliden que s’augmentarà la ràtio i es saturaran les classes per donar cabuda als 99 alumnes que obligarà a promocionar alumnes sense tenir en compte el seu nivell acadèmic.
Tant la Talaia com l’Ernest Lluch tenen adscrites escoles considerades d’alta complexitat, es per això que en lloc d’anar contínuament augmentant la ràtio es deuria de baixar per donar resposta al tipus d’alumnat.
La solució del departament per treure’s el problema de sobre serà la d’enviar als alumnes amb padró a Segur cap a l’Institut Camí de Mar que es troba a 7kms del domicili dels alumnes i traspassa la responsabilitat a l’ajuntament de Calafell que és el que tindrà que donar transport als alumnes desplaçats.
El problema no és puntual serà el mateix durant els pròxims 4 anys tota una generació complerta d'ESO . L' Institut la Talaia no té ocupada encara les 2 aules de Batxillerat i la solució seria donar cabuda als alumnes obrint una línia i no saturant les aules, amb bona voluntat la falta de previsió es pot corregir sense perjudicar als alumnes.
Les famílies afectades hem tingut una reunió amb l'alcalde de Calafell, Ramón Ferrer i amb la tècnica d'ensenyament però amb l'absència de la regidora, el resultat d'aquesta reunió es que l'Alcalde comparteix la demanda i necessitat d'ampliació d'aquesta línea i posarà de la seva part per intentar ajudar als ciutadans afectats. Tot i esperant resposta positiva a les demandes ciutadanes a través de la plataforma d'afectats, associacions de veïns i Ajuntament qui s'ha de pronunciar amb caràcter urgent són els Serveis Territorials d'ensenyament a Tarragona.
El dia 2 és el dia de sortida de les llistes definitives, hi han hagut més sorpreses, de les 116 sol·licituds presentades a l’institut de Segur, 80 han sigut assignades a la Talaia, 13 a Camí de Mar i 23 alumnes sense assignar. Alumnes amb adscripció a Camí de Mar, alumnes de centres de Vilanova a Camí de Mar, matrícula viva a Camí de Mar, que farà el departament a tot el problema que ja és evident?, queda clar que augmentarà la ràtio als 3 instituts però una vegada saturades totes les places ja no queda marge per rebre als alumnes que es traslladin al municipi, les seves estadístiques han fallat, i ara què?.
Està clar que a partir del dia 5 una gran quantitat de recursos al departament contra les llistes d’admissió començaran a arribar, la qüestió es quina resposta es donarà a les necessitats educatives del municipi amb una llista d’espera interminable i alumnes adscrits sense assignar.