miércoles, 26 de octubre de 2011

OD5S - El abogado responde (y el blog también)


Abro yo esta entrada porque se ha recibido en el blog un comentario extenso del abogado de Marinada respondiendo a esta entrada. Creo que reúne el suficiente interés como para no dejarlo en un simple comentario ya que además de dar aclaraciones y respuestas, también hace preguntas. Algunas dirigidas a mí, otras a Philippe y otras sobre la linea del blog.

Bon dia, sóc l'advocat de l'ACAUS (que segons full d'encàrrec que té amb l'ACAUS ha pressupostat 10.000 euros per portar el contenciós, si aquest s’arriba al final) i crec que seria bo que coneguéssiu els motius de fons, que no de forma, pels quals hi ha la intenció d'interposar un recurs contenciós administratiu i que pugui donar resposta, a les vostres inquietuds. A part, us haig de dir, que prèviament, a contestar-vos he demanat permís a l’ACAUS, que és el meu client, i al qual em dec.  1. En primer lloc, donant resposta al Philipe, i ho faré sense text legal, em remeto a las nombroses entrades de la web d'ACAUS i websegur en el que s'explicava fil per randa la situació del fora d'ordenació i volum disconforme i els perjudicis que comportava i es citaven normes jurídiques d’aplicació a tot l’estat (a més de les pròpies de Catalunya). Fins i tot, hi havia un informe d'un taxador d’una situació idèntica a Santa Cruz de Tenerife que explicava perquè els habitatges disminuïen de valor. Jo crec que l'informe era molt clar i citava normes tècniques (cadastrals i relacionades amb les hipoteques) que deixaven clara i meridiana la disminució del valor dels habitatges i locals, a les quals no he sapigut veure en el Blog de Segur ni en el Blog dels socialistes cap referència. A més, sóc coneixedor que Phillippe, segueix el Blog de Marinada i de Websegur i per tant, estic segur que coneix la normativa a la que em refereixo sense que pel que he vist hagi fet comentari o pregunta alguna en el Blog de l’ACAUS o Websegur al respecte.
  2. En segon lloc, contestant a Nebot, amb el qual he coincidit en una reunió al meu despatx i per tant, em coneix, cal dir que jo com advocat estic prestant un servei el millor que sé i dins de la meva especialitat, no sóc cap guanyador per tenir feina per desenvolupar la meva professió. En quant a l'errada material no crec Nebot que tinguis arguments sòlids per advertir als veïns que no s'anés per aquest camí. Es va agafar aquest camí com a més ràpid i més barat pels veïns perquè el govern socialista havia aprovat, entre moltes altres, una errada material exactament igual per modificar l'art. 65 del POUM, precisament que regulava la clau OD5s (Ple de 26 de gener de 2010). Per tant, si s'havia fet una vegada pels socialistes perquè no es podia fer de nou, i aquesta vegada, per variar, per protegir els veïns i esmenar una injustícia d’una afectació irracional. La resposta no era clara i menys amb les actuacions prèvies del Ple de l'Ajuntament, que hi havia més antecedents idèntics.
  3. En tercer lloc, i entrant en el fons del POUM aprovat, encara no he entès tècnicament de que serveix reduir el sostre a la meitat i mantenir l ‘alçada de PB + 4PP i molt menys, que alhora es prevegi una nova densificació del centre de Segur Calafell (mireu vídeo municipal). L’enriquiment d’uns, i l’empobriment d’altres per una aprovació d’un POUM irracional i que fa mal de forma gratuïta. Finalment, respecte a les crítiques al vostre Alcalde us haig de dir que pel que fa a Marinada s'ha compromès públicament a Modificar la clau OD5S per no deixar als veïns afectats esmenant la injustícia de l’anterior equip de govern i per tant, crec que mereix un vot de confiança dels veïns i de mi mateix, com a professional. Pel que fa a mi, el Sr. Olivella, fins a la data mai ha faltat a la seva paraula. (Continuo en un altre comentari per manca d'espai).
  4. En quart lloc, dir-vos que sou molt lliures d'acceptar aquesta situació d'afectació dels habitatges per la clau OD5s, però Nebot, t'asseguro que no és només una qüestió de forma, com tu dius, és sobre tot una qüestió de fons. L’afectació és una decisió arbitraria, immotivada i per sortir del pas (segon acord d’aprovació provisional), i així ho mantindré, si toca, davant el Tribunal.
    Dic si toca, perquè també us haig d’informar, que quan s'aprovi inicialment la Modificació de la Clau OD5s a la que s’ha compromès l’Ajuntament, es demanarà la suspensió dins l'aprovació definitiva, per un preu molt inferior. Nosaltres tenim la paraula de l'Alcalde, en primera instancia, i en segona, en un estat de dret, tenim el Jutge que posi les coses al seu lloc. No entenc l'opció que proposes Nebot, perquè sembla que consisteixi en acceptar pacíficament la injustícia i permetre que la gent es quedi afectat sense la meitat del sostre amb la il•lusió que els edificis tenen una vida de 100 anys i què, aquesta afectació no té en realitat cap efecte pràctic, quan els té tots. La situació de fons és que l’Ajuntament, ha deixat els immobles que s’ajustaven a normativa en el PGOU, en volum disconforme en el POUM, i aquest ajust comporta, la disminució del valor de l’habitatge i la possible aplicació pels bancs de normes hipotecaries que suposin la denegació d’una hipoteca, sol•licitada sobre l’habitatge o local en volum disconforme, si la família o l’empresari es troba en una situació econòmica dolenta, a més de la possibilitat de no poder reconstruir-lo, i poder-te quedar sense habitatge (la densitat ha baixat en funció de la minva dels sostre) si hi ha una desgràcia (incendi, terratrèmol) o l’esgotament dels materials de construcció principals de l’habitatge.
  5. Finalment, per acabar, dir-vos que la meva intenció no es convèncer a ningú, no estem davant un Tribunal, sinó simplement donar una altra visió de la que he observat que actualment s’està consolidant en el Blog de Segur. Rebeu una cordial salutació.


Hola Josep. Soy Nevot (con v)
Ante todo disculpa que haya tardado unas horas en responder. Me has pillado fuera y al llegar he tenido que buscar documentación en el blog (hay tanta que no es tarea fácil) para poder responder con argumentos de peso a tu escrito.

Escribo en castellano porque muchos de los que nos escribían correos sobre el POUM son propietarios residentes fuera de Catalunya y creo que les será más fácil. Durante unos meses entre Oct-2009 y Mar-2010 respondimos correos en alemán, inglés, francés, castellano y catalán.

Responderé punto por punto a las preguntas que se me hacen a mí y a la línea del blog porque soy uno de los administradores del mismo y -hoy por hoy- de los que están en el blog, soy también quién más estuvo metido a fondo en el tema del POUM (desde 2008 hasta inicios de 2011). He pasado por despachos de abogados, urbanistas, reuniones de vecinos, reuniones con políticos de la (entonces) oposición, reuniones de la plataforma y un largo etcétera que huelga comentar por extenso y que no aporta nada.

La parte de Philippe (Punt 1) la dejo para él y su respuesta la incluiré cuando él pueda enviarla.

Empiezo:

Si has presupuestado 10.000€, ¿por qué se piden 20.000? Sólo por curiosidad. Dicen que 10.000 era para la primera parte del contencioso y si se tiene que llegar al final ¿10.000 más? ¿es así? Quisiera saber en donde estriba esa diferencia de 10.000€.

Punt 1
(Philippe)
Sr. Pérez, en primer lugar quiero agradecerle su intervención.

Entiendo que su trabajo no es el de escribir en un blog, y por eso se lo agradezco.
Pero he de decirle que sus noticias llegan con al menos tres meses de retraso, por lo que a mi respecta, pues mis dudas comienzan cuando me enteré del tema que nos afecta, y desde entonces he hablado con todo aquél que quisiera responder a mis inquietudes, que son las mismas que las de todos.
Por si hubiese algún tipo de duda, afirmo que no estoy de acuerdo con éste POUM.

Creo que el problema principal es de una comunicación no eficiente.
No se trata solo de publicar un montón de fotocopias, a la espera de que la gente se las lea y además las comprenda.
Hay que explicarlas Sr. Pérez, y hay que hacerlo bien preocupándose de que el interlocutor te entienda.

Por el mismo motivo que si yo le digo a Ud.:
"La declaración abierta de variables sin especificar, hace que los lenguajes de la empresa Microsoft sean menos restrictivos y con eso en lugar de facilitar la tarea del programador, la complica introduciendo errores no necesarios."
O por ejemplo:
"Los ordenadores Macintosh son de una calidad y rendimiento mucho mayor que la de cualquier PC compatible, pues fueron los primeros que implementaron la tecnología RISC y SCSI por defecto, sin ser éstas una opción."
Y esto por decir algo fácil.

Ud. podrá creerme o no, pero si le quiero convencer, necesitará una explicación más amplia o al menos esclarecedora.
Esto es lo que yo he pedido siempre, y nadie me ha dado. Y de momento ni Marinada ni Ud. tampoco.

Creo que sí hay que convencer, pues esto además de Ud. lo tiene que mover la masa social. Que es la que pone con su aportación el dinero necesario para pagar el coste del contencioso.
Por cierto es una gran noticia que ese coste sea ahora de 10.000 euros, pues hasta hoy, día de su intervención, todos pensamos que eran 20.000.
Aunque entiendo que el convencer no es tarea suya, sino de Marinada, pues ellos quisieron hacerlo. Y su esfuerzo fue encomiable, pero poco eficiente, pues explicaron pero no lo hicieron bien.
Cuando después de una explicación, tienes más dudas que antes de recibirla, es que algo no funcionó bien.

Ud. me atribuye unos conocimientos sobre la normativa que yo le agradezco sinceramente, y sí soy seguidor de esos blogs.
Pero mis preguntas siguen siendo las mismas.
Lo que yo pregunto es una explicación sobre un texto legal. El texto legal ya lo leí.

El exceso de información, que luego nadie sabe resumir ni aclarar, sino que se acogen al daño que causan, sin saber porqué realmente, me ha hastiado a mi y a muchos. Y eso también es otro de los problemas de comunicación que ha habido.

También quería decirle por último, que mi intención y actitud ha sido siempre colaboradora. No son los de Marinada los únicos que han dedicado muchas horas y desvelos a éste tema. Pero he de aclarar, que mi buena intención creo que no ha sido bien interpretada por Marinada.
Yo puedo ser "Philippe, del blog", pero soy ante todo Philippe. Y el trato que les dispensé fue aparte de correcto, respetuoso, pues nunca he publicado nada sin su permiso. Esa es mi forma de actuar, con Marinada y con quien sea.
Para más datos le diré que primero redacto, luego se lo envío al interesado, y solo si éste da su aprobación se publica tal y como él lo recibió. No me limito solo a pedir permiso.
Por tanto, aunque Marinada pueda tener o no, ideas sobre éste blog, me ha molestado que me las aplicaran a mi, pues yo personalmente no les he dado motivos. Me han prejuzgado.

Quería agradecerle su función, y desearle mucha suerte en su trabajo, pues su suerte será la de muchos vecinos de aquí.

Muchas gracias por su aportación.
Reciba un cordial saludo, de un también afectado por esta OD5s.

Punt 2.
Respecto al error material.

Uno
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si se hubiera detectado un error creo que el grupo de gobierno anterior lo habría corregido. Te pregunto: ¿Cómo puede aconsejar un abogado ir por ese camino cuando hay dos claves diferentes con dos edificabilidades diferentes? Creo que está claro que estaba hecho a propósito por el ayuntamiento para diferenciar las dos zonas. No tenía sentido hablar de error material. Explico por qué más abajo.

Define "afectació irracional". No conozco ese término jurídico y lo he estado buscando. Los vecinos no están AFECTADOS, no tienen afectación. Y aún menos IRRACIONAL. Como no soy abogado no valoro más esa expresión.

Dos
Ahora bien. Sabiendo esto, desde el primer momento pedí que no tirasen por ese camino -el error material- y buscasen otro. Un señor, el que digo de la perrita, JJ Masip (el ciego que tenía más vista que otros), sugirió que el camino adecuado era la solución política. ¿Por qué? pues porque era muy sencillo tirar por ahí, error material, dado que el redactado del POUM ya había tenido un error material y se corrigió (algo de una P por una D, creo recordar). Sin embargo, la sugerencia sobre OD5s como error material tiene una particularidad: Masip la proponía sabiendo que no se iba a aceptar. CIU la llevó al pleno siguiendo la línea de estar con los vecinos que se oponían al POUM. Obviamente, no se aceptó el "error material". ¿Cual era la intención de Masip? pues aprovechar ese hecho para seguir adelante con la OD5S y lo que hiciera falta y montar un partido político aprovechando la necesidad de los vecinos. Lo advertí repetidas veces que este señor quería ir a política y montar un partido aprovechando el POUM. Lo sabía porque Constantí Ortega, en abril de 2010 quería meterlo de número uno ¡¡en las listas de UAM!!. De ahí el video y las alabanzas a Parera. Como no le salió bien, siguió tramando la forma de meterse en política. Y el POUM fue la llave. El es propietario de varias viviendas en Segur. ¿Sabías esto?
Negó que quisiera ir a política, incluso se lo negó a Sánchez en un pleno, cuando Sánchez se lo dijo delante de todos los asistentes. Es más, sé que llamó al alcalde y a regidores tanto de la oposición como del gobierno anterior amenazándoles que si no se plegaban a sus propuestas, les iba a putear (sic) montando un partido político. No diré nombres, huelga hacerlo, ni qué veladas amenazas lanzó.

Como Marinada se quedó sin su "error material" y aquello tiró adelante fuí a la CTUT (Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona) con el primer presidente de Marinada, Mario Gurillo. Allí estaba el expediente para su aprobación definitiva (la provisional ya la había hecho el ayuntamiento tiempo atrás) y fuimos para poder consultar y hacer fotocopias de ese expediente administrativo. Ibamos a por una copia para ver si podíamos hacer algo al respecto. Eso el 3 de enero de 2011. Una semana antes, fuimos y no nos quisieron atender "porque eran fiestas". Mario ya no tenía nada que ver con la AAVV Marinada, puesto que presentó su dimisión como presidente tiempo atrás. ¿Cuantos de Marinada vinieron uno de los dos días con nosotros? Ninguno. Y se les dijo. Dejamos este documento en la CTUT y nos volvimos por donde vinimos. Ese día dije "ya os espabilareis". Destapamos en el blog las intenciones de Masip de entrar en política tiempo después, se demostró con grabaciones, salió en prensa y la plataforma le "dió puerta". Pero ya era tarde y el daño estaba hecho. Y la plataforma dañada, tanto que no se recuperó. Estuvieron negando durante meses estar politizados. Luego resultó todo lo contrario gracias al presidente que precisamente fue quien negó 3 veces, como San Pedro (a Sonia Mirambell, al alcalde y a la prensa). Creo que con este recorte de prensa y el video se aclarará cualquier duda.

Punt 3.

Reducir el techo es un primer paso. Mirando el antiguo plan general (los tengo en cd, el POUM, los PG y todo lo que haga falta) te diré que con el P.G.89 ya se redujeron alturas de PB+6 a PB+4 en todo el frente marítimo (se ve claramente entre unos edificios y otros en qué año pueden haber sido construidos) llevo bañándome en esta playa desde el 71 y lo veo claro y cristalino. Además, conozco a constructores que no les hizo mucha gracia en su momento (algunos viejos amigos míos, como Nayach). No se redujeron "fondàries" (profundidad). Lo que se permitió en el 69 fue un desastre, pero eran épocas en que uno edificaba como quería, especulaba y la administración tenía poca fuerza frente a los amigos del "Régimen". Segur fue inaugurado en el 47 por el arzobispo Modrego y varios afectos al franquismo que incluso alguna calle lleva su nombre. Podrás ver más aquí. Es mi web, conozco Segur desde muchos años.

Algo sí te voy a pedir como abogado que eres, si hablas de "POUM irracional i que fa mal de forma gratuïta" arguméntalo jurídicamente. O razónalo, como estoy haciendo yo.

Punt 4

Si se va a un Tribunal diciendo que "l’afectació és una decisió arbitraria, immotivada i per sortir del pas (segon acord d’aprovació provisional)" las posibilidades de triunfar son muy pocas. Caso perdido de entrada.
Primero, porque no se trata de una afectación. Es volumen disconforme.
Segundo, que todas las decisiones en Urbanisme serian arbitrarias, según tú. Se esté de acuerdo o no con la OD5S el informe dice que es para reducir la presión urbanística. Ante eso ¿qué juez va a dar la razón tal como está el panorama contra la presión urbanística en el litoral español?
Tercero, habrá que demostrar qué quiere decir "per sortir del pas". No sé qué cara pondrá un juez.
¿Es mejor tener una propiedad en "volumen disconforme" que "fuera de ordenación"? "Fora d'ordenació" sí tiene afectación. En "volum disconforme" ¡no!
Confírmame lo contrario si no es así. Ya te digo que yo, ni soy abogado ni urbanista.


Punto 5.
Respecto a tu referencia sobre "donar una altra visió de la que he observat que actualment s’està consolidant en el Blog de Segur".
Josep, la linea del blog está consolidada desde hace años. El blog siempre ha estado del lado de los vecinos, de Marinada y de los afectados por el POUM, cosa que no puede decirse al revés: hemos recibido críticas muy duras, pero no de frente, de espaldas, por el simple hecho de hablar con el grupo socialista. Maniqueísmo en estado puro. Ya veremos qué pasa cuando el desencanto se extienda. La línea del blog ha sido, y es, que nunca estuvimos de acuerdo con el POUM en la forma de hacerlo, explicarlo y llevarlo a cabo. Pedimos expresamente que se especificara al constituir la Plataforma que no era contra el poum, porque hacía falta un PG, sino por cómo se hizo. Y nadie, repito, nadie, ha dedicado más horas a este tema que algunos de nosotros, particularmente yo. Y el POUM ni me beneficiaba ni me perjudicaba, porque vivo en una zona donde no ha habido afectación. Sin embargo, la OD5S sí que afecta a propiedades de mi familia. Espero que te quede clara la línea del blog: no se puede aprovechar un alcalde de las necesidades de la gente para sacar votos y ahora ir hacia donde sopla el viento. Tu defensa de Olivella podría interpretarla como partidista o como tirar para el cliente, pero no me pronunciaré sobre tu opinión sobre el alcalde, daré luego la mía. Es tema vuestro, no mío. Como verás nunca nos hemos pronunciado sobre tí como abogado. No somos tu cliente. Pero sí que a tu cliente lo hemos ayudado gratis.

Sobre Olivella sí me voy a pronunciar: primero sobre OD5S y luego sobre el cambio en 5 meses.

Se ha comprometido a modificar la OD5s. ¿En qué parámetros y en qué términos? Dice que de 1,25 a 1,80 ¿cómo? Y si lo hace, creo que tendrá que explicar por qué deja en volumen disconforme a todo el "barri de la Platja i el Poble". Esto me demuestra su ignorancia en materia urbanística, joder, que lo sé hasta yo que no tengo ni idea. Si quiere contentar a todos sin pensar en las consecuencias, diría que peor para él, pero no, peor para nosotros.

Hace 5 meses tenía su palabra de que cambiarían las cosas, no habría más enchufismo ni se repetirían los errores del pasado. En menos de 5 meses, he rechazado 3 ofertas de trabajo para CIU y PP (y me vinieron a buscar, nunca he pedido nada a ninguno ni quería nada) y he visto como él (ellos) ha(n) ido entrando a gente del partido a dedo o por recomendación de las 'alturas'. Y otras cosas que me callo porque ahora no es el momento.